Άνθρωποι & Ιστορίες στην Πορτογαλία

Κέντρο Ικανοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή

Το Κέντρο Ικανοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή (CCDM) συγκεντρώνει διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για τη διερεύνηση, τη διαφύλαξη, την ενίσχυση και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στην Πορτογαλία. Χωρίς φυσικά κεντρικά γραφεία, το Κέντρο, μεταξύ άλλων, προωθεί τη δικτύωση μεταξύ όλων των μελών του, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, ενώσεων, οργανώσεων παραγωγών.

Η παραγωγή και η ανταλλαγή γνώσης βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Κέντρο. Ως εκ τούτου, η κύρια αποστολή του είναι να συμβάλει στην εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής για τη διαφύλαξη και ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής στην Πορτογαλία ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO και τη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Πορτογαλίας, του υγιεινού τρόπου ζωής, των διατροφικών μοντέλων αριστείας και ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των περιοχών.

Εθνικό Πρόγραμμα Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής (PNPAS), που σχεδιάστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας του Υπουργείου Υγείας, θεωρείται προτεραιότητα για την υγεία από το 2012. Το πρόγραμμα προωθεί τις συνθήκες υγείας στον πληθυσμό της Πορτογαλίας, εστιάζοντας σε έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες: το φαγητό.

Η επαρκής κατανάλωση τροφίμων έχει άμεσο αντίκτυπο στην πρόληψη και τον έλεγχο των πιο διαδεδομένων παθήσεων στην Πορτογαλία, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και άλλες καρδιακές παθήσεις, ο καρκίνος, ο διαβήτης και η παχυσαρκία, αλλά θα πρέπει επίσης να συνδεθεί με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας σε διάφορους τομείς, όπως στη γεωργία, το περιβάλλον, την κοινωνική ασφάλιση, τον τουρισμό ή τα επαγγελματικά προσόντα.

Το 2017, το Εθνικό Πρόγραμμα Προώθησης της Υγιεινής Διατροφής δημοσίευσε τον Τροχό της Μεσογειακής Διατροφής, ο οποίος είναι ένας οδηγός τροφίμων που βασίζεται στον Τροχό Τροφίμων της Πορτογαλίας και σκοπεύει να δώσει έμφαση στα μεσογειακά χαρακτηριστικά του διατροφικού μοντέλου. Η προώθησή του είναι ένας από τους κύριους στόχους του Εθνικού Προγράμματος Προώθησης Υγιεινών Τροφίμων, το οποίο στοχεύει να αποτελέσει κίνητρο για την αύξηση του επιπέδου τήρησης της Μεσογειακής Διατροφής στην Πορτογαλία και την καθοδήγηση των ανθρώπων προς έναν πιο υγιεινό και πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής. 

Μάθετε περισσότερα για την Tavira, Πορτογαλία