Βασικά Μηνύματα για τη Μεσογειακή Διατροφή

Mediterranean Diet people Agros Cyprus

Διαφύλαξη

Η Μεσογειακή Διατροφή διαφυλάττει τις γνώσεις, τα έθιμα και τις αξίες που μεταδίδονται προφορικά στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής ως αναπόσπαστα μέρη της συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας και μνήμης των μεσογειακών κοινωνιών.

Τρόπος Ζωής

Η Μεσογειακή Διατροφή είναι ένας τρόπος ζωής που καλύπτει διάφορες πτυχές της ζωής, από την παραγωγή τροφίμων έως την κατανάλωση, τη σωματική δραστηριότητα, τη μετάδοση εθιμικών πρακτικών, τον σεβασμό των στοιχείων της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη φροντίδα για την υγεία και την ευημερία.

Cyprus people

Ζωντάνια

Η Μεσογειακή Διατροφή έχει να κάνει με το να μοιράζεσαι και να χαλαρώνεις με το φαγητό. Είναι το πρόσχημα για συγκεντρώσεις, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για μετάδοση της γνώσης και των αξιών σε διάφορες κοινότητες.

Ισορροπία

Η Μεσογειακή Διατροφή ενθαρρύνει μια ολιστική προσέγγιση στο τρόφιμο, ευνοώντας την ισορροπία και τη λιτότητα που εμπεριέχεται στα τοπικά γεωργικά προϊόντα και την εποχικότητα των διατροφικών προτύπων.

Ευζωία

Η Μεσογειακή Διατροφή αναγνωρίζεται ευρέως ως διατροφικό μοντέλο με σημαντικά οφέλη στην υγεία και την ευζωία των ανθρώπων.

olive tree

Βιοποικιλότητα

Η Μεσογειακή Διατροφή διατηρεί τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους, λειτουργώντας ως σύνδεσμος μεταξύ της αειφορίας (βιώσιμη ανάπτυξη) και της δημόσιας υγείας.

Βιωσιμότητα

Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί υποδειγματικό μοχλό για βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς: οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, περιβαλλοντικό. Οι πρακτικές της εκτείνονται «από το χωράφι στο πιρούνι», καλύπτοντας γνώση από τη γεωργία έως τη μαγειρική, με μεγάλη έμφαση στον κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα του φαγητού.

Τοπικότητα

Η Μεσογειακή Διατροφή έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας, την τοπική παραγωγή και κατανάλωση και προστατεύει το αγροτοπίο.

el