Mediterranean Diet Initiatives in Agros, Cyprus

Μεσογειακή Διατροφή – Όταν η Ετικέτα Συναντά τους Ανθρώπους

Η κοινότητα του Αγρού και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους συμμετείχαν στο MD.net Project «Μεσογειακή Διατροφή – Όταν η Ετικέτα Συναντά τους Ανθρώπους» (“Mediterranean Diet - When Brand Meets People”, 2018-2021, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED), με εταίρους από εννέα Μεσογειακές χώρες.

Ο κύριος στόχος του έργου ήταν να ενισχύσει την εξερεύνηση της Μεσογειακής Διατροφής που συνδυάζει έννοιες με καινοτόμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετάδοση της Μεσογειακής Διατροφής. Η προσέγγιση του έργου περιελάμβανε διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων, όπως:

 • Ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και έρευνας για τη Μεσογειακή Διατροφή μέσω μιας πλατφόρμας διεθνικού δικτύου.
 • Ενίσχυση της ταυτότητας της Μεσογειακής Διατροφής και της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών για την εφαρμογή κοινών μεθοδολογιών και για την ενίσχυση των ΜΜΕ στον ανταγωνισμό της διεθνούς αγοράς.
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω μιας μόνιμης πλατφόρμας.
 • Κοινή μεθοδολογία μαθημάτων και εργαστηρίων για ενημέρωση και συνδημιουργία επαγγελματιών της Μεσογειακής Διατροφής.
 • Ενίσχυση συνεργειών.
 • Επιτυχής μεταφορά και αξιοποίηση εργαλείων για τη Μεσογειακή Διατροφή, επιτευγμάτων και γνώσεων στις περιοχές MED.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, οργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες στον Αγρό και στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους, όπως το Living Labs που προσφέρει ένα σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων για τη Μεσογειακή Διατροφή, καθώς και τις τελετουργίες, τα σύμβολα και τις τοπικές παραδόσεις της.

Γαστρονομικοί Περίπατοι Κατά Μήκος Των Μονοπατιών Της Μεσογειακής Διατροφής

Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Μουσείο Τροφίμων και Διατροφής της Κύπρου, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και την υποστήριξη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Πραγματοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2016 σε επιλεγμένες περιοχές της Κύπρου με ιδιαίτερο γαστρονομικό ενδιαφέρον, ειδικά σε σχέση με τρία βασικά προϊόντα της Μεσογειακής Διατροφής: το σιτάρι, το ελαιόλαδο και το κρασί. Η ιδέα ήταν να εμπλακεί το κοινό στην τοπική εκδοχή της Μεσογειακής Διατροφής και της κυπριακής γαστρονομικής παράδοσης ως στοιχείο πολιτιστικής ταυτότητας, μέσα από μια μοναδική, προσωπική, συμμετοχική εμπειρία που συνδυάζει ταξίδια, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και απόλαυση. Πιο συγκεκριμένα, το έργο συνίστατο στη διοργάνωση τριών πολιτιστικών μονοπατιών στην Κύπρο, προκειμένου να ανακαλυφθούν οι συνδέσεις των διαφορετικών τύπων πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικής και άυλης κληρονομιάς) και του τοπίου. Τα μονοπάτια περιλάμβαναν:  

 • Ξενάγηση σε επιλεγμένους χώρους, τοπία, μνημεία που σχετίζονται με τη Μεσογειακή Διατροφή, σε διαφορετικά στάδια καλλιέργειας, επεξεργασίας και μαγειρέματος των βασικών προϊόντων. 
 • Γνωριμία και αλληλεπίδραση με παραγωγούς τοπικών – παραδοσιακών προϊόντων, φτιαγμένων από σιτάρι, ελιές και σταφύλια / κρασί.
 • Συμμετοχικές δραστηριότητες, εμπλοκή του κοινού στη διαδικασία παρατήρησης, εκμάθησης και εμπειρίας / δοκιμής των τριών βασικών στοιχείων της Μεσογειακής Διατροφής.

Στόχος αυτών των διαδραστικών περιπάτων ήταν να αναπτυχθεί μια ολιστική κατανόηση της Μεσογειακής Διατροφής ως έννοιας που δεν αναφέρεται μόνο στα προϊόντα αλλά, αντίθετα, περιλαμβάνει την εμπειρία της ατμόσφαιρας, του τοπίου και την αλληλεξάρτηση μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Ανακαλύπτοντας τις Γεύσεις του Αγρού

Η δράση υλοποιήθηκε από το Κυπριακό Μουσείο Τροφίμων και Διατροφής σε συνεργασία με την Κοινότητα του Αγρού. Αποτελούνταν από τρία μέρη:

 1. Αναγνώριση και καταγραφή των παραδοσιακών συνταγών του Αγρού,,
  Μέσα από συνεντεύξεις γυναικών και άλλων μελών της κοινότητας του Αγρού, εξοικειωμένων με παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, επεξεργασίας και κατανάλωσης τοπικών προϊόντων. 

 2. Ψηφιοποίηση και παραγωγή βίντεο 
  Οι πιο αντιπροσωπευτικές συνταγές φωτογραφήθηκαν και ηχογραφήθηκαν για να δημιουργηθεί μια ταινία. Το συγκεντρωμένο υλικό ψηφιοποιήθηκε και ανέβηκε στη βάση δεδομένων του Εικονικού Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.

 3. Διάδοση πληροφοριών
  Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας παρουσιάστηκαν στο κοινό με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017, αφιερωμένες στο θέμα «Κληρονομιά και Φύση: Ένα Τοπίο Δυνατοτήτων». Στο πλαίσιο αυτό, το Εικονικό Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και η κοινότητα του Αγρού διοργάνωσαν μια σειρά από δραστηριότητες αφιερωμένες στη Μεσογειακή Διατροφή και την τοπική της έκφραση, όπως αυτή απαντάται στον Αγρό. 

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (στο πλαίσιο του Σχεδίου Προστασίας και Ενίσχυσης Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και υποστηρίχθηκε από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Κατασκήνωση Ευεξίας στον Αγρό

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και στο πλαίσιο της εταιρικής της ευθύνης, η Lidl Κύπρου διοργάνωσε δύο Κατασκηνώσεις Ευεξίας (2020, 2021), υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του Κυπριακού Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές ομιλίες και να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής, της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ευημερίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες για παιδιά από εξειδικευμένους δασκάλους του «Σχολείου του Δάσους».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει την αξία ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής και να δώσει κίνητρα για αυτοβελτίωση και ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων για τον πλανήτη.