Άνθρωποι & Ιστορίες από το Μαρόκο

Κοινότητα του Chefchaouen

Η Κοινότητα του Chefchaouen ανέλαβε ηγετικό ρόλο από την αρχή όλων των διαδικασιών-εργασιών που δημιουργήθηκαν γύρω από τη Μεσογειακή Διατροφή του Chefchaouen. Συμμετείχε στην παρουσίαση της υποψηφιότητας στην UNESCO, είναι ενεργό μέλος του δικτύου Εμβληματικών Κοινοτήτων, έχει αναπτύξει σχέδιο δράσης για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, έχει πραγματοποιήσει διάφορες δράσεις διάδοσης και ευαισθητοποίησης και βρίσκεται εν μέσω της διαδικασίας για τη δημιουργία του Μουσείου Μεσογειακής Διατροφής του Chefchaouen, που χρηματοδοτείται από την APDN (Agency for the Promotion and Development of the North - Υπηρεσία για την Προώθηση και Ανάπτυξη του Βορρά) καθώς και ενός Σήματος Ποιότητας της Περιοχής που ονομάζεται «Chefchaouen-Μεσογειακή Διατροφή».

Συνεταιρισμός για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του Talassemtane (Talassemtane Association for the Environment and Development - ATED) και Συνεταιρισμός για την Ανάπτυξη του Chefchaouen (Chefchaouen Development Association - ADL)

Η ATED και η ADL είναι πολύτιμοι εταίροι από την κοινωνία των πολιτών που εξαρχής υποστήριξαν τη διαδικασία υποψηφιότητας του Chefchaouen ως Εμβληματική Κοινότητα. Και οι δύο εργάζονται εδώ και πολλά χρόνια για την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και υποστήριξης συνεταιρισμών που παράγουν προϊόντα, τρόφιμα και χειροτεχνήματα.

Έχοντας επίγνωση του πλούτου που υπάρχει στην περιοχή, αυτοί οι φορείς έχουν συνδεθεί με την εταιρεία συμβούλων Diversities & Development (D&D), η οποία έχει φέρει τη μεγάλη εμπειρία της και τους τεχνικούς πόρους, έχει συντάξει τα έγγραφα και τα στρατηγικά σχέδια που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη όλης της απαιτούμενης δουλειάς. Η D&D καθόρισε και επέβλεψε όλη την έρευνα και παρείχε στους ανθρώπους της περιοχής συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους.

Η D&D και ο ATED προετοίμασαν και υλοποίησαν, σε συνεργασία με μια τοπική ομάδα, ένα έργο που καταγράφει την υπάρχουσα κληρονομιά στην περιοχή, ενώ παράλληλα προωθεί τη διαγενεακή μεταβίβαση αυτής της κληρονομιάς. Είναι ένα ζωντανό αποθετήριο του Chefchaouen, το οποίο θα τροφοδοτηθεί με την πάροδο του χρόνου και θα εμπλουτιστεί με μια εις βάθος έρευνα για κάθε ένα από τα στοιχεία κληρονομιάς που παρουσιάζει.

Η περιοχή του Chefchaouen, που περικλείεται από τα βουνά της περιοχής Jbala του Δυτικού Rif, έχει διατηρήσει μια χιλιόχρονη πολιτιστική κληρονομιά και τοπική τεχνογνωσία, που για αιώνες μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

Όλες αυτές οι γνώσεις και πρακτικές, ειδικά για την περιοχή, συνδέονται στενά με την ανάγκη επιβίωσης και προσαρμογής στο ορεινό περιβάλλον και επιτρέπουν στον πληθυσμό να ζει από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη γαστρονομική ποικιλομορφία.

Η περιοχή του Chefchaouen έχει την ιδιαιτερότητα της διατήρησης πολλών αγροδιατροφικών παραδόσεων, αλλά, όπως τόσες άλλες, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις πολλές αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων της. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να φέρουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση της πανάρχαιας τοπικής τεχνογνωσίας σε λίγες γενιές, εκτός αν προστατευθούν.

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά πεδία προς εξερεύνηση από φοιτητές και ερευνητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με ορισμένες πτυχές και να ανακαλύψουν τους θησαυρούς που κρατούν ζωντανές τις αρχαίες παραδόσεις της περιοχής μας.

Μάθετε περισσότερα για το Chefchaouen, Μαρόκο