Η Μεσογειακή Διατροφή

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας της UNESCO

Η Μεσογειακή Διατροφή – από την ελληνική λέξη δίαιτα, τρόπος ζωής – είναι μια κοινωνική πρακτική που βασίζεται σε ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, πρακτικών και παραδόσεων που κυμαίνονται από το αγροτοπίο μέχρι το τραπέζι, και που στις χώρες του Μεσογειακού πολιτισμού αφορούν στις καλλιέργειες, τη συγκομιδή, την αλιεία, τη διαφύλαξη, τη μεταποίηση, την προετοιμασία και κυρίως, την κατανάλωση φαγητού.

Εμβληματικές Κοινότητες

Επτά Εμβληματικές Κοινότητες εκπροσωπούν αυτήν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, της Κροατίας, της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Μαρόκου και της Πορτογαλίας. Οι εν λόγω κοινότητες διαφυλάττουν τόσο την ιστορία και το πολιτιστικο κεφάλαιο αυτής της κληρονομιάς, όσο και συμβάλουν στην προώθηση των αξιών και των πρακτικών της σε όλον τον κόσμο. These communities both protect the history and cultural assets of this heritage, as well as help to promote its values ​​and practices throughout the world.

Εξερευνήστε τη Μεσογειακή Διατροφή

Η Μεσογειακή Διατροφή στην UNESCO

Ιστορία της Μεσογειακής Διατροφής

Μείνετε Ενημερωμένοι

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα νέα από τις Εμβληματικές Κοινότητες εδώ. here.