Πρωτοβουλίες για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ισπανία

Απογραφή Μεσογειακής Διατροφής – IDIME

Με στόχο να συμβάλει στην προστασία και τη διαφύλαξη της Μεσογειακής Διατροφής της Ισπανίας, το Ίδρυμα Μεσογειακής Διατροφής (Mediterranean Diet Foundation) έχει εκπονήσει ένα μητρώο για τα τοπία, τις γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές δραστηριότητες, τις συναλλαγές, τις μαγειρικές δραστηριότητες, τις τροφές, τις συνταγές. και τις γιορτές και τις τελετουργίες που συνθέτουν την κληρονομιά της Μεσογειακής Διατροφής στην Ισπανία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 3.000 απογραφικές εγγραφές.