Πρωτοβουλίες για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα

Λαχανόκηποι σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος

Τα παιδιά είναι από τη φύση τους περίεργα και χαίρονται ιδιαίτερα να καλλιεργούν φυτά στον δικό τους λαχανόκηπο. Τα παιδιά απολαμβάνουν να φυτεύουν σπόρους, να τους βλέπουν να φυτρώνουν και τελικά να συγκομίζουν το προϊόν. Σκοπός του έργου είναι, μέσω της καλλιέργειας λαχανικών, τα παιδιά να μάθουν για το έδαφος, τη διατροφή, την επιστήμη και τον κύκλο ζωής των λαχανικών και της πανίδας του κήπου. Επιπλέον, ένας λαχανόκηπος μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για την εποχική φύση και την ποικιλία των τροφίμων. Εκτός από την εκπαιδευτική διάσταση, η ενασχόληση με τον λαχανόκηπο αυξάνει την περιβαλλοντική συνείδηση και προάγει τον εθελοντισμό, βοηθά τα παιδιά να εργάζονται σε ομάδες, να είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα και τη συντήρηση των φυτών, να έχουν υπομονή για να ωριμάσουν τα φρούτα και τελικά να απολαμβάνουν τα λαχανικά. Υπεύθυνος για τη δράση για κάθε νηπιαγωγείο θα είναι ένας εθελοντής αγρότης.

Μαθαίνοντας για τη Μεσογειακή Διατροφή στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κορώνης

Παιδιά ηλικίας 5-12 ετών, με τη βοήθεια δασκάλου, μαθαίνουν για τη Μεσογειακή Διατροφή ως τρόπος ζωής. Επομένως, τα παιδιά: – αναγνωρίζουν τη σημασία της υγιεινής διατροφής για τη σωστή σωματική λειτουργία του ανθρώπου, μέσω μιας δημιουργικής προσέγγισης, – μαθαίνουν τη σημασία της περιοχής και των προϊόντων της – μαθαίνουν για τη Μεσόγειο Θάλασσα και τις γύρω χώρες – κατανοούν γιατί η Μεσογειακή Διατροφή είναι άυλη πολιτιστική κληρονομιά – διευρύνουν τη φαντασία τους, συνδέοντας τις εικαστικές τέχνες με τη Μεσογειακή Διατροφή – καλλιεργούν πνεύμα συνεργασίας.

Μάθετε περισσότερα για την Κορώνη, Ελλάδα