Σχετικά με τη Μεσογειακή Διατροφή

Πέρα από τα Υλικά

Η Μεσογειακή Διατροφή ξεπερνά τη διατροφική σύσταση, καθώς το 2010 ενεγράφη από την UNESCO στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας. Αναγνωρίζεται ως ένα σύνολο δεξιοτήτων, γνώσεων, τελετουργιών, συμβόλων και παραδόσεων, που ξεκινάει από το αγροτοπίο και φτάνει στο τραπέζι, και που περιλαμβάνει δραστηριότητες από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη συλλογή υλικών, το ψάρεμα, την κτηνοτροφία, τη διατήρηση, την προετοιμασία του φαγητού, το μαγείρεμα, και ιδιαίτερα το μοίρασμα και την κατανάλωση του φαγητού, και όχι απλά ως ένα συγκεκριμένο σύνολο τροφίμων.

«Η πρακτική να τρώμε όλοι μαζί είναι το θεμέλιο της πολιτιστικής ταυτότητας και της συνέχειας των κοινοτήτων σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Είναι μια στιγμή κοινωνικής ανταλλαγής και επικοινωνίας, επιβεβαίωσης και ανανέωσης της ταυτότητας της οικογένειας, της ομάδας ή της κοινότητας. Η Μεσογειακή διατροφή δίνει έμφαση στις αξίες της φιλοξενίας, της γειτονίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημιουργικότητας, καθώς και ενός τρόπου ζωής που καθοδηγείται από τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε πολιτιστικούς χώρους, φεστιβάλ και τοπικές γιορτές, φέρνοντας κοντά ανθρώπους όλων των ηλικιών, συνθηκών και κοινωνικών τάξεων. Περιλαμβάνει τη χειροτεχνία και την παραγωγή παραδοσιακών δοχείων για τη μεταφορά, τη συντήρηση και την κατανάλωση τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων κεραμικών πιάτων και ποτηριών. Οι γυναίκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά της γνώσης της Μεσογειακής διατροφής: διαφυλάττουν τις τεχνικές της, σέβονται τους εποχιακούς ρυθμούς και τις εορταστικές εκδηλώσεις και μεταδίδουν τις αξίες του στοιχείου στις νέες γενιές. Οι αγορές διαδραματίζουν, επίσης, βασικό ρόλο ως χώροι καλλιέργειας και μεταφοράς της Μεσογειακής διατροφής κατά την καθημερινή πρακτική της ανταλλαγής, της συμφωνίας και του αμοιβαίου σεβασμού».

Μεσογειακότητα

Η «Μεσογειακότητα» είναι ένα σύνολο καθολικών αξιών, ικανών να διαφυλάξουν αυτή τη φυσική-βιολογική και πολιτιστική κληρονομιά και να αναπτύξουν ανθεκτικότητα για το μέλλον. Αποτελεί μια έννοια που ενσωματώνει τη γνώση, την ταυτότητα και τη βιοποικιλότητα στον Μεσογειακό τρόπο ζωής, αναδεικνύοντας τις συνέργειες που έχουν δημιουργηθεί στα 2.500 χρόνια συν-εξέλιξης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας. Σε μια ρευστή και δυναμική ισορροπία που έχει ξεπεράσει τη διάβρωση του χρόνου, η ανάδειξη αυτών των σχέσεων είναι ένα έργο που στοχεύει στη διατήρηση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού για μια ανανεωμένη συνείδηση που μπορεί να θέσει τα θεμέλια για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον.

Croatia

Δίκτυο Συνεργασίας για τη Μεσογειακή Διατροφή

Το 2021, αντιπροσωπευτικά μέλη από τις επτά Εμβληματικές Κοινότητες ενώθηκαν σε ένα κοινό όραμα για να συνεργαστούν για την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση των αξιών της. Αυτή η ομάδα εργασίας συνεργάζεται σε εκδηλώσεις, πολιτιστικές πρωτοβουλίες και δημοσιεύσεις για τη διάδοση των Μεσογειακών αξιών και πρακτικών σε όλο τον κόσμο.

Η Μεσογειακή Διατροφή διαφυλάττει τις γνώσεις, τα έθιμα και τις αξίες που μεταδίδονται προφορικά στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής, ως αναπόσπαστα μέρη της συλλογικής πολιτιστικής ταυτότητας και μνήμης των Μεσογειακών κοινωνιών.

Εξερευνήστε τη Μεσογειακή Διατροφή