Δίκτυο Μουσείων για τη Μεσογειακή Διατροφή

Το Δίκτυο Μουσείων για τη Διαφύλαξη της Μεσογειακής Διατροφής

Στο περιθώριο της 8ης Διακυβερνητικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Stari Grad (Κροατία) στις 6 και 7 Ιουνίου 2018, οι Εμβληματικές Κοινότητες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα Δίκτυο Μουσείων για τη Μεσογειακή Διατροφή, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας.

Τα μουσεία Μεσογειακής Διατροφής έχουν σκοπό να αποτελέσουν πηγή διαπολιτισμικού διαλόγου, παράγοντα για τη συμμετοχή του πληθυσμού μέσω της έρευνας, της διαφύλαξης και της ανάδειξης της Εμβληματικής Κοινότητας ως θεματοφύλακα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας. Οι Εμβληματικές Κοινότητες είναι περιοχές όπου η φύση, ο πολιτισμός και η ιστορία αντανακλώνται στο περιβάλλον. Τα μουσεία είναι κάτι περισσότερο από την απλή συλλογή ευρημάτων. Αποτυπώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβολίζει κάθε Εμβληματική Κοινότητα, όπου οι μαρτυρίες είναι παρούσες σε φυσική και πολιτιστική μορφή, στον ίδιο χώρο με την έκθεση.

Κάθε χώρα εκπροσωπείται από ένα μόνο μέλος, το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο και τη συνεργασία με τα άλλα μουσεία στο διεθνές δίκτυο. Το δίκτυο είναι επίσης ανοιχτό σε μουσεία που θα δημιουργηθούν σε επιπλέον Εμβληματικές Κοινότητες που δεν συμμετείχαν στην έναρξη αυτού του δικτύου.

Contact us for more information. 

Conviviality of Mediterranean Museums

On the occasion of the 2022 International Museum Day, the Network of the UNESCO Mediterranean Diet Emblematic Communities organized a joint initiative involving families from the local communities, to gather around virtual tables and share recipes for the future.

The collaborative event aimed to explore the potential of museums through three lenses:

  • The power of achieving sustainability
  • The power of innovating on digitalization and accessibility
  • The power of community building through education

Participants prepared meals following the Mediterranean Diet concept, and took pictures of the process, setting, ingredients, or the sharing of the meal. The photos were posted on social media, with the event hashtag #MediterraneanDietTables, and collected in local exhibitions and a commemorative booklet.