Άνθρωποι & Ιστορίες από την Ελλάδα

Γιώργος Κόκκινος, Πρόεδρος και Δ/ων Σύμβουλος της Ομάδας Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ

Η Ομάδα Παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ, που ιδρύθηκε το 2001 με πρωτοβουλία του Γιώργου Κόκκινου, είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός που εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Είναι η πρώτη οργανωμένη Ομάδα Παραγωγών στην Ελλάδα που ιδρύθηκε με σκοπό την εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια. Το καλοκαίρι του 2003 το προαναφερθέν σύστημα πιστοποιήθηκε με ISO 14001 και ήταν, μάλιστα, η πρώτη πιστοποίηση που δόθηκε σε ευρωπαϊκό ελαιώνα.

Για την επίτευξη των στόχων του, ο ΝΗΛΕΑΣ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που συνδέουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις νέες τεχνολογίες με την καλλιέργεια της ελιάς. Αναγνωρίστηκε για την εικοσιπενταετή πορεία του υπέρ των μικρών ελαιοκαλλιεργητών στη Χώρα (Δήμος Πύλου-Νέστορος), διότι τους πρόσφερε την ευκαιρία να εφαρμόσουν τεχνολογίες διαδικτύου για την επίτευξη περιβαλλοντικών και αγροτικών στόχων βιωσιμότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Θανάσης Κουτραφούρης, Ψαράς

Ο Θανάσης, ένας 38χρονος ψαράς, έμαθε τη δουλειά από τον παππού και τον πατέρα του. Έχει καταλάβει ότι ο παλιός τρόπος ψαρέματος θα εξαφανιστεί, αν κανείς δεν ακολουθήσει την παράδοση. «Όταν ήμουν μικρός, το σκάφος του πατέρα μου ήταν το σπίτι μου. Με τα χρόνια έβλεπα φίλους να φεύγουν από την Κορώνη, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Αν και το ψάρεμα είναι μια σκληρή δουλειά, αποτελεί, ωστόσο, ουσιαστικό μέρος της ταυτότητάς μου. Δεν μπορώ να φανταστώ να κάνω άλλη δουλειά, γιατί η θάλασσα είναι η ζωή μου». Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξουν προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και μέτρα απαγόρευσης της αλιείας κατά την περίοδο αναπαραγωγής των ψαριών, γιατί ανησυχεί για το μέλλον του επαγγέλματος. Άλλωστε, είναι ψαράς χαμηλής έντασης.

Μάθετε περισσότερα για την Κορώνη, Ελλάδα